Address ชาญอิสระทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.พระราม4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 02-6327391, 090-0056955

บริการรับส่งสนามบินในประเทศไทย

รถยนต์ขนาด 5 ที่นั่ง (รองรับผู้โดยสารได้ 3ท่าน,กระเป๋าเดินทาง 2 ใบ)

รถยนต์ขนาด 7 ที่นั่ง (รองรับผู้โดยสารได้ 4ท่าน,กระเป๋าเดินทาง 3 ใบ)

รถยนต์ขนาด 9 ที่นั่ง (รองรับผู้โดยสารได้ 7ท่าน,กระเป๋าเดินทาง 3 ใบ)

รถยนต์ขนาด 12 ที่นั่ง (รองรับผู้โดยสารได้ 9ท่าน,กระเป๋าเดินทาง 4 ใบ)

บริการรับส่งสนามบินในประเทศไทย :

  • รถรับส่งจากสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมืองไปยังโรงแรมหรือที่พักพื้นที่ตัวเมืองกรุงเทพ
  • รถรับส่งจากสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมืองไปยังโรงแรมหรือที่พักพื้นที่ตัวเมืองพัทยา
  • รถรับส่งจากสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมืองไปยังโรงแรมหรือที่พักพื้นที่อำเภอชะอำหรือหัวหิน
  • รถรับส่งจากสนามบินภูเก็ตไปยังโรงแรมหรือที่พักพื้นที่ตัวเมืองภูเก็ต
  • รถรับส่งจากสนามบินภูเก็ตไปยังโรงแรมหรือที่พักพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่
  • รถรับส่งจากสนามบินกระบี่ไปยังโรงแรมหรือที่พักพื้นที่อ่าวนาง

Tel : 02-6327391
Mobile No : 090-0056955
LINE Official ID : 
ช่องทางการเพิ่มเพื่อน >>> : https://goo.gl/3Ak91C
Skype : ting9ting91
E-mail : sunsing@truemail.co.th , ting.t@outlook.com