วัน-เวลาทำการ :   จันทร์-ศุกร์ 09.00 - 17.30 น. เสาร์ 9.00 - 14.00 น.

ติดต่อเรา
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 9.00 -17.30 น.
วันเสาร์ เวลา : 9.00 - 14.00 น.
วันอาทิตย์ : หยุดทำการ
02 632 7391
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น พบ 234 ช่วงวันเดินทาง จาก โปรแกรม 24

Loading...
CODE SXTL180031 5วัน 4คืน
ศาลเจ้าเฮอัน สวมชุดกิโมโน เยี่ยมชมเมืองเก่า
บุฟเฟ่ต์ชาบู หมู
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ,ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้น,วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง
3 ดาว
ก.ย. - 61
เริ่ม 19,999 บ.
CODE SXTL180046 4วัน 3คืน
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5),พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค,วัดอาซากุสะ,แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
3 ดาว
ก.ย. - 61
เริ่ม 19,999 บ.
CODE SXTL180045 4วัน 3คืน
ชมทุ่งดอกคอสมอส,ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5)
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM,หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
3 ดาว
CODE SXTL180032 5วัน 4คืน
รูปปั้นของเทพจิ้งจอก ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ,
วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง,ห้างฯ อิออน จัสโก้ ,เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์แบบของบ้านในสมัยเอะโดะ
2 ดาว
CODE SXTL180048 4วัน 3คืน
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5),หุบเขาโอวาคุดานิ
ขาปูยักษ์
ศาลเจ้าคาโทริ,วัดอาซากุสะ,ช้อปปิ้งชินจูกุ
3 ดาว
ก.ย. - 61
เริ่ม 22,999 บ.
CODE SXTL180036 5วัน 4คืน
ภูเขาไฟฟูจิ,ทุ่งดอกโคชิอะบานสะพรั่ง
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
วัดอาซากุสะ,ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ,โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
3 ดาว
CODE SXTL180037 5วัน 4คืน
อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร,ภูเขาไฟฟูจิ
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM,วัดอาซากุสะ,แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
3 ดาว
CODE SXTL180041 6วัน 5คืน
หอคอยโตเกียวสกายทรี,นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ,ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ,โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต,หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
3 ดาว
CODE SXTL180049 6วัน 5คืน
หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree),ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
บุฟเฟ่ห์ขาปูยักษ์
หอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ,พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM,,แช่ออนเซนสไตล์ญี่ปุ่น
3 ดาว
CODE SXTL180033 5วัน 4คืน
ปราสาททองคำเปลงามอร่าม วัดคินคะคุจิ,หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
บุฟเฟ่ต์ชาบู
เมืองเก่าซันมาชิซึจิ ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน และร้านค้าน่ารัก ๆ,ห้างฯ อิออน จัสโก้,ริงกุ เอาท์เล็ต (Rinku Outlet)
4 ดาว