วัน-เวลาทำการ :   จันทร์-ศุกร์ 09.00 - 17.30 น. เสาร์ 9.00 - 14.00 น.

ติดต่อเรา
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 9.00 -17.30 น.
วันเสาร์ เวลา : 9.00 - 14.00 น.
วันอาทิตย์ : หยุดทำการ
02 632 7391

โรงแรม

โรงแรมยุโรป

June 18, 2018

โรงแรมมาเลเซีย

June 18, 2018

โรงแรมสิงคโปร์

June 18, 2018

โรงแรมเกาหลี

June 18, 2018

โรงแรมญี่ปุ่น

June 18, 2018

โรงแรมฮ่องกง

June 18, 2018

โรงแรมไต้หวัน

June 18, 2018

โรงแรมจีน

June 18, 2018

1DAY 06.30 น. พร้อมกันที่ : สนามบินดอนเมือง 09.35 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR866 16.45 น. เดินทางถึง : สนามบินนานาชาติคันไซ เป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ตั้งอยู่เกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นในอ่าวโอซากา นอกชายฝั่งเมืองเซ็นนังและเมืองอิซุมิซะโนะ จังหวัดโอซะกะ ญี่ปุ่น มักถูกเรียกในภาษาอังกฤษว่า Osaka Airport หรือท่าอากาศยานโอซากา ออกแบบโดยสถาปนิก Renzo Piano เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2537 อิสระช้อปปิ้ง : ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลทคืออีกหนึ่งแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของโอซาก้า ตั้งอยู่ที่เมืองริงกุ ตรงข้ามกับท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบให้มีลักษณะเหมือนกับเมืองท่าของสหรัฐอเมริกา และมีบรรยากาศแบบรีสอร์ท ซึ่งภายในแม้จะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย และร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายอันมีชื่อเสียงจากต่างประเทศ ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ที่พัก N Gate Hotel … Continued

โรงแรมรัสเซีย

June 15, 2018