วัน-เวลาทำการ :   จันทร์-ศุกร์ 09.00 - 17.30 น. เสาร์ 9.00 - 14.00 น.

ติดต่อเรา
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 9.00 -17.30 น.
วันเสาร์ เวลา : 9.00 - 14.00 น.
วันอาทิตย์ : หยุดทำการ
02 632 7391

วีซ่าจีน

มิถุนายน 18, 2018 | by SANXIN TRAVO
 • 1DAY
 • 06.30 น.

  พร้อมกันที่ : สนามบินดอนเมือง

 • 09.35 น.

  นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR866

 • 16.45 น.

  เดินทางถึง : สนามบินนานาชาติคันไซ

  เป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ตั้งอยู่เกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นในอ่าวโอซากา นอกชายฝั่งเมืองเซ็นนังและเมืองอิซุมิซะโนะ จังหวัดโอซะกะ ญี่ปุ่น มักถูกเรียกในภาษาอังกฤษว่า Osaka Airport หรือท่าอากาศยานโอซากา ออกแบบโดยสถาปนิก Renzo Piano เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2537

 • อิสระช้อปปิ้ง : ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท

  ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลทคืออีกหนึ่งแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของโอซาก้า ตั้งอยู่ที่เมืองริงกุ ตรงข้ามกับท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ โดยออกแบบให้มีลักษณะเหมือนกับเมืองท่าของสหรัฐอเมริกา และมีบรรยากาศแบบรีสอร์ท ซึ่งภายในแม้จะไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย และร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายอันมีชื่อเสียงจากต่างประเทศ

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

 • ที่พัก N Gate Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

 • 2DAY
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านสู่ : เมืองนารา

  นาราเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคคันไซ โดยมีเมืองหลวงของจังหวัดอันมีชื่อเดียวกัน ซึ่งในอดีตที่นี่เป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 1,300 ปีก่อน แต่ก็เป็นในระยะเวลาสั้นๆ เพราะก่อนที่นาราจะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงนั้น ญี่ปุ่นไม่ได้มีเมืองหลวงอย่างเป็นหลักแหล่งแต่จะย้ายเมืองหลวงทุกครั้งเมื่อองค์จักรพรรดิสิ้นพระชนม์ตามความเชื่อในลัทธิชินโต จนกระทั่งเมื่อรับเอาพุทธศาสนาเข้ามาเป็นศาสนาประจำชาติ จึงได้สถาปนาเมืองหลวงแห่งแรกขึ้นที่นารา จึงทำให้ที่นี่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย

 • นำท่านชม : วัดโทไดจิ

  วัดโทไดจิเป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่ในเมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น ภายในมีหอไดบุทสึซึ่งเป็นอาคารไม้ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาดใหญ่ โดยบันทึกในอดีตได้ระบุว่ามีคนมาช่วยสร้างพระพุทธรูปและหอที่ประดิษฐานมากกว่า 2,600,000 คน ณ เมืองชิงะระกิ แต่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหวจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ก็ได้ย้ายสถานที่สร้างมายังเมืองนาราในปี พ.ศ. 1288 นอกจากนี้วัดแห่งนี้นี้ยังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

 • นำท่านสู่ : เมืองเกียวโต

  เมืองเกียวโตเป็นอดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 1,200 ปีก่อน และยังเป็นศูนย์กลางของเกาะฮอนชู นอกจากนี้ยังเป็นเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่นวัดคิงกะกุที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1940 อีกทั้งยังเป็นเมืองที่สามารถสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมที่งดงามของญี่ปุ่นมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังมีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นอาราชิยาม่าที่สะท้อนให้เห็นถึงแม่แบบของทิวทัศน์ญี่ปุ่น เป็นต้น

 • นำท่านชม : ศาลเจ้าเฮย์อัน

  ศาลเจ้าเฮย์อัน หรือเฮย์อันจินกุ ตั้งอยู่ในเมืองเกียวโต โดยศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1895 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 1,100 ปี ขอการก่อตั้งเมืองเกียวโต รวมทั้งเพื่อเป็นการระลึกถึงจักรพรรดิกัมมูผู้ก่อตั้งเมืองเกียวโตเป็นเมืองหลวงในอดีตด้วย ซึ่งอาคารต่างๆ ภายในศาลเจ้านั้นออกแบบและก่อสร้างโดยเลียนแบบพระราชวังโตเกียว ทั้งยังเต็มไปด้วยต้นซากุระที่จะพร้อมใจกันผลิดอกบานสะพรั่งในช่วงฤดูใบไม้ และมีสวนขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสวนที่จัดในสไตล์ของญี่ปุ่นแบบโบราณ

 • นำท่านสู่ : พิธีชงชาญี่ปุ่น

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : ชาบู ชาบู

  เชิญลิ้มลองรสชาดอาหารขึ้นชื่อแห่งเมืองเกียวโต ที่ภัตตาคารอิโคโระ เป็นอาหารเซ็ทชาบูชาบู เนื้อหมูบดทรงเครื่อง เนื้อปลา เนื้อหมูสไลด์ ลูกชิ้นต่างๆ พร้อมผักสนานาชนิด เช่น เห็ด ผักกาด เส้นอุด้ง เต้าหู้ ในน้ำซุปต้นตำหรับเกียวโต เสริฟพร้อมไอศครีมชาเขียวสูตรเฉพาะ

 • นำท่านชม : ฟุชิมิ อินาริ

  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริไทฉะ หรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโต โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างเพื่อถวายให้แก่เทพเจ้าแห่งการเกษตร ภายในบริเวณศาลเจ้านั้นเต็มไปด้วยรูปปั้นสุนัขจิ้งจอก เนื่องจากชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกนั้นเป็นสัตว์นำสาส์นของเทพเจ้าอินาริ ทั้งยังมีอำนาจพิเศษในการแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ นอกจากนี้ทางด้านหน้าศาลเจ้ายังมีเสาโทริอิสีแดงส้มเรียงเป็นแถวเป็นแนวยาวถึง 4 กิโลเมตร ซึ่งเสานี้คือสัญลักษณ์ของแดนศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของศาสนาชินโตนั่นเอง

 • อิสระช้อปปิ้ง : โกเบ ฮาร์เบอร์ แลนด์

  โกเบ ฮาร์เบอร์ แลนด์..เป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ ศูนย์รวมความบันเทิง รวบรวมคาเฟ่และสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่ยังคงสร้างสีสันให้กับเมืองโกเบ เชิญชม อนุสรณ์ที่ระลึกแผ่นดินไหวโกเบ ที่จัดแสดงพื้นที่ริมอ่าวที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1995 เพื่อบอกเล่าถึงอนุชนรุ่นหลัง ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการบูรณะซ่อมแซมให้กลับเป็นเมืองที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ที่งดงามริมอ่าวโกเบ โดยมีพิพิธภัณฑ์ทางทะเลโกเบและหอคอยโกเบ สัญลักษณ์ของเมืองโกเบ อีกทั้งห้างสรรพสินค้า ช้อปปิ้งมอลล์มากมาย

 • นำท่านสู่ : ย่านชินซาไก

  ย่านชินซาไก Shinsekaiซึ่งถึงเป็น Down Town อันมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในบริเวณ Minami นอกจากหอคอย Tsutenkaku อาเขตการค้า Janjan Yokocho แล้ว สัญลักษณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งของที่นี่คือโคมกระดาษรูปปลาปักเป้า ย่าน Shinsekai มีประวัติมาตั้งแต่ปี 1903 เมื่อรัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้าในประเทศครั้งที่ 5 บริเวณนี้และย่าน Tennoji ใกล้เคียงได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดแสดง หลังเสร็จสิ้นการแสดงแล้ว ทางราชการได้ตกลงให้สร้างสวนสาธารณะ Tennoji และหอคอย Tsutenkaku ไว้เป็นที่ระลึกทางทิศตะวีนตก ส่วนทางทิศใต้มีสวนส

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

 • ที่พัก FP HOTELS South-Namba หรือย่านคันไซ หรือระดับใกล้เคียงกัน

 • 3DAY
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 • ** หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม : ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ โอซาก้า

  ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ โอซาก้าคือแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของโอซาก้าที่ใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาลบนพื้นที่กว่า 1 แสนตารางเมตร ภายในถูกจำลองให้เป็นโลกแห่งจินตนาการเสมือนจริง และมีพื้นที่กว้างขวางโอ่อ่า ทั้งยังมีเครื่องเล่นหลากชนิดสำหรับผู้นิยมความตื่นเต้นและท้าทาย แถมยังมีการจำลองฉากต่างๆ จากหนังดังทางฝั่งฮอลลีวู้ดไว้เพียบ ไม่ว่าจะเป็นจูราสิคพาร์ค สไปเดอร์แมน เป็นต้น ที่ดูคล้ายกับบรรยากาศจริงจนน่าตกใจ นอกจากนั้นภายในพาร์คแห่งนี้ยังมีร้านขายของที่ระลึกที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของยูนิเวอร์แซลเท่านั้น

 • อิสระอาหารกลางวันและค่ำตามอัธยาศัย

 • ที่พัก FP HOTELS South-Namba หรือย่านคันไซ หรือระดับใกล้เคียงกัน

 • 4DAY
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านสู่ : ปราสาทโอซาก้า

  ปราสาทโอซาก้าหรือโอซาก้าโจ คือสถานที่สำคัญและยังเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองโอซาก้าที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม สร้างขึ้นครั้งแรกในบริเวณที่เคยเป็นวัดอิชิยามะฮนกังจิเมื่อปีค.ศ.1583 ก่อนจะถูกบูรณะใหม่ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ปัจจุบันปราสาทโอซาก้ามีความสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้น โดยบนหอคอยชั้น 8 สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบได้อย่างชัดเจน แต่สิ่งที่มีชื่อเสียงเป็นพิเศษคือประตูขนาดใหญ่และป้อมปราการที่ทำมาจากก้อนหินใหญ่อันสูงชันเกือบ 30 เมตรนั่นเอง

 • อิสระช้อปปิ้ง : โดทงพลาซ่า

 • อิสระช้อปปิ้ง : เอ็กซ์โปซิตี้

 • กลางวัน

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 • 17.55 น.

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR867

 • 22.30 น.

  เดินทางถึง : สนามบินดอนเมือง

กรอกรายละเอียดทริปของคุณ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ