Address ชาญอิสระทาวเวอร์ ชั้น 5 ถ.พระราม4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 02-6327391, 090-0056955

ขอวีซ่าจีน

รับทำวีซ่าจีน

Update! อัพเดตวันหยุดสถานทูตจีน ธันวาคม 2560

สวัสดีค่ะ ทีมงานขอวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน โดย sanxinTRAVO ขออนุญาตอัพเดตวันหยุดสถานทูตจีนประจำเดือนธันวาคม 2560
เนื่องจากในเดือนธันวาคม2560-มกราคม2561นี้ มีวันหยุดสำคัญหลายวัน เพื่อให้คุณลูกค้าสามารถวางแพลนและเตรียมการเดินทางได้อย่างล่วงหน้าและเพรียบพร้อม  ทางเราจึงได้แบ่งออกมาให้เห็นชัดเจนว่ามีวันใดที่ทางสถานทูตจีนหยุดทำการบ้างสำหรับช่วงนี้ค่า

วันหยุดสถานทูตจีน (แผนกขอวีซ่าจีน) ธ.ค. 2560

วันที่ 5/12/2017 วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 (แผนกวีซ่าจีนของสถานทูตจีนหยุดนะคะ)
วันที่ 11/12/2017 หยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ(แผนกวีซ่าจีนของสถานทูตจีนหยุดนะคะ)
วันที่ 1-2/01/2018 วันขึ้นปีใหม่ (แผนกวีซ่าจีนของสถานทูตจีนหยุดนะคะ)

สำหรับทุกท่านที่ประสงค์จะเดินขอสถานทูตจีน
ท่านจะต้องเผื่อเวลาในการยื่นขอวีซ่าจีนไว้สำหรับวันหยุดด้วยนะคะ ด้วยความห่วงใยจากพวกเราทีมงานทุกคนค่ะ
ทีมงานบริการขอวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน โดย sanxinTRAVO
ติดต่อทำวีซ่าจีน
Tel : 02-6327391
Mobile No : 090-0056955
LINE Official ID : 
ช่องทางการเพิ่มเพื่อน >>> : https://goo.gl/3Ak91C
Skype : ting9ting91
E-mail : sunsing@truemail.co.th , ting.t@outlook.com

Tagged
Read more