วัน-เวลาทำการ :   จันทร์-ศุกร์ 09.00 - 17.30 น. เสาร์ 9.00 - 14.00 น.

ติดต่อเรา
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา : 9.00 -17.30 น.
วันเสาร์ เวลา : 9.00 - 14.00 น.
วันอาทิตย์ : หยุดทำการ
02 632 7391
ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน พบ 48 ช่วงวันเดินทาง จาก โปรแกรม 14

Loading...
CODE SXTL180073 5วัน 3คืน
ทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวิ่นหวู่,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตึกไทเป101,หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ,วัดหลงซาน
เสี่ยวหลงเปา,บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
4 ดาว
ก.ย. - 61
เริ่ม 12,987 บ.
CODE SXTL180016 6วัน 4คืน
วัดจงไถซานซื่อ,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่เจียอี้,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เสี่ยวหลงเปา,บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,ย่านซีเหมินติง
4 ดาว
ก.ย. - 61
เริ่ม 12,999 บ.
CODE SXTL180019 5วัน 3คืน
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ,วัดพระถังซัมจั่ง, ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน,จันทรา วัดเหวิ่นหวู่, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตึกไทเป 101,ซีเหมินติง
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา
ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
5 ดาว
CODE SXTL180085 5วัน 3คืน
วัดจงไถซานซื่อ,ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวิ่นหวู่,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,ตึกไทเป101,พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว,
บุพเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา,ซีฟู๊ด,กุ้งมังกร
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,MITSUI OUTLET PARK
5 ดาว
ก.ย. - 61
เริ่ม 15,999 บ.
CODE SXTL180087 5วัน 4คืน
ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง ,วัดเหวิ่นหวู่,หมู่บ้านปีศาจ,หมู่บ้านสายรุ้ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,สะพานแห่งความรัก ,ตึกไทเป101 ,นั่งกระเช้าเหมาคง
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา,พระกระโดดกำแพง,กุ้งมังกร
ตลาดซีเหมินติง,มิตซุย เอาท์เล็ต
5 ดาว
ก.ย. - 61
ต.ค. - 61
เริ่ม 16,999 บ.
CODE SXTL180089 4วัน 3คืน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตึกไทเป101 ,อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น,ปล่อยโคมขงหมิง,วัดซงซานฉือโย่ว
เสี่ยวหลงเปา,อาหารซีฟู๊ดไต้หวัน
ย่านซีเหมินติง,ตลาดกลางคืนเหราเหอ,MITSUI OUTLET PARK
4 ดาว
ต.ค. - 61
พ.ย. - 61
เริ่ม 18,777 บ.
CODE SXTL180028 6วัน 4คืน
วัดพระถังซัมจั่ง,วัดเหวิ่นหวู่ ,วัดหลงซาน,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตึกไทเป 101,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานเย่หลิว
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา
ฟ่งเจี๋ย, ซื่อหลิน, ซีเหมินติง
5 ดาว
CODE SXTL180086 5วัน 4คืน
ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา ,นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ,วัดเหวิ่นหวู่ม,อุทยานฯ อาลีซาน
5 ดาว
CODE SXTL180078 7วัน 5คืน
วัดจงไถซานซื่อ,ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวิ่นหวู่,อุทยานฯ อาลีซาน,ตึกไทเป101,อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต,ตลาดซีเหมินตรง
5 ดาว
ก.ย. - 61
เริ่ม 22,777 บ.
CODE SXTL180080 4วัน 3คืน
ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,อุทยานฯ อาลีซาน,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตึกไทเป101,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว
บุฟเฟต์ขาปูไต้หวัน
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,MITSUI OUTLET PARK,
5 ดาว
ก.ย. - 61
เริ่ม 22,900 บ.